OORZAKEN EN SYMPTOMEN


Er is geen duidelijke reden waarom aften zich ontwikkelen bij (gezonde) mensen. Wel zijn er verschillende factoren bekend die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van  aften. Lees hieronder mogelijke redenen: